top of page

ספרי מתמטיקה לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים

לוגו למדא

למדא יוזמות חינוכיות הוקמה בשנת 1987.

 

החברה פיתחה את חשבון עשר ועשר בריבוע.

תכנית הלימוד חשבון 10 מאושרת על ידי משרד החינוך, ומוכרת ברמה הבין-לאומית בארה"ב, באנגליה וצרפת.

החומרים מבוססים על תיאוריות מגוונות של הוראת המתמטיקה במדינות שונות בעולם.

bottom of page