ספרי מתמטיקה לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים

לוגו למדא
עשר בריבוע, ספרי לימוד במתמטיקה לחטיבת הביניים
חשבון 10, ספרי לימוד בחשבון לבית הספר היסודיבון

החברה פיתחה את חשבון עשר ועשר בריבוע.

תכנית הלימוד חשבון 10 מאושרת על ידי משרד החינוך, ומוכרת ברמה הבין-לאומית בארה"ב, באנגליה וצרפת.

החומרים מבוססים על תיאוריות מגוונות של הוראת המתמטיקה במדינות שונות בעולם.

למדא יוזמות חינוכיות הוקמה בשנת 1987.