על חשבון 10

חשבון 10 היא גישה חדשנית-סביבתית ללימודי המתמטיקה בבית הספר היסודי.
החומרים של חשבון 10 מאושרים על-ידי משרד החינוך, ונמצאים בשימוש במערכת החינוך למעלה מ- 10 שנים.
המהדורה החדשה מעודכנת לפי תכנית הלימודים החדשה, מתוקנת ומורחבת על-פי הערות המורים מהשנים האחרונות.

העשרה

מגוון חומרי עזר

פעילויות רבות

להזמנת חשיפה
להזמנת חשיפה
מהלך הלמידה, חשבון 10

המורה

 • בחשבון 10 המורה מוביל תהליך למידה דינמי שכולל פעילויות הטמעה, פעילויות גילוי, תרגול ודיון כיתתי.

 • המורה מקבל ליווי והדרכה לפי צרכיו.

 • המורה מקבל מדריך למורה מפורט הכולל מערכי שיעור מפורטים. בנוסף מוצעים באתר מגוון חומרי עזר: מבחנים, פריסה שבועית, הצעה לפעילויות עם האביזרים, ועוד.

ההורים

 • בתחילת כל נושא יש הסבר קצר של החומר הנלמד. בנוסף, המונחים בספרי הלימוד מובנים לכל, כך  שההורה יכול לסייע לילדו בקלות בשיעורי הבית.

 • באתר ניתן להוריד תרגול נוסף בקטגוריה "דפי העשרה".

התלמיד

 • שיטת הלימוד של חשבון 10 מטמיעה את הלימוד בתלמיד ומעמיקה את ההבנה והחשיבה. 

 • התלמיד מגלה בעצמו את המהות של המושגים החדשים. 

 • התלמיד נחשף מספר פעמים לאותו מושג בכל פעם בהקשר חדש במהלך כל שנה ולאורך השנים.

 • המושגים נלמדים באופן מדורג מהקל לקשה

 • מוצעות מגוון פעילויות לשמירת הידע של התלמיד: פעילויות הטמעה, חזרה מובנית בספרי הלימוד, 
  מנגנון לבדיקה עצמית.

 • הספרים כוללים העשרה באומנות, במדעים ובהיסטוריה להרחבת אופקים.

ספרי לימוד לכיתות א' עד ו'

 • הספרים ידידותיים לתלמידים, עשירים ומגוונים בדוגמאות מעולם התלמידים, מאתגרים מבחינה אינטלקטואלית, בעלי מבנה לימודי ספיראלי לתרגול, לרענון ולשמירת הידע. 

 • כל מושג חדש מומחש בצורה ויזואלית ומקצועית ובעזרת קטעי הקנייה המותאמים לתלמידים ברמות למידה שונות.

דפים לדוגמה

דף לדוגמה מתוך חשבון 10, כיתה ג'
כיתה ג
דף לדוגמה מתוך חשבון 10, כיתה ב'
כיתה ב
דף לדוגמה מתוך חשבון 10, כיתה א'
כיתה א
דף לדוגמה מתוך חשבון 10, כיתה ו'
כיתה ו
דף לדוגמה מתוך חשבון 10, כיתה ה'
כיתה ה
דף לדוגמה מתוך חשבון 10, כיתה ד'
כיתה ד

עזרים למורה

מדריך למורה

 • מערך שיעור מפורט לכל נושא

 • מגוון פעילויות גילוי להקניית מושגים חדשים 

 • הצעות לפעילויות הטמעה לחזרה על החומר הנלמד

הדרכה

הדרכה מותאמת אישית לפי צורכי בית הספר

מגוון חומרים באתר
מבדקים, דפי העשרה, דפי חיזוק, תרגול נוסף, ועוד..

חומרי לימוד נוספים

נספחים בגאומטריה
לכיתות ד' ו- ו', נמכרים במצורף לספרי הלימוד.

 

אביזרים
לכיתות א' - ו', משמשים להמחשת מושגים מתמטיים.

 

חוברות קיץ בצירוף תקליטור
לכיתות א' - ג'