top of page
  • איך להירשם לאתר?
    ההרשמה חשובה כדי שנוכל לאפשר גישה לתכנים נוספים לפי שיטות הלימוד שלנו. יש ללחוץ על כפתור כניסה בצד השמאלי של המסך. במסך שנפתח יש ללחוץ על sign up ולמלא את הפרטים.ההרשמה חשובה כדי שנוכל לשייך את המבחנים למורות ולמורים המלמדים בחשבון 10.בכל שימוש באתר לאחר ההרשמה הראשונית יש להיכנס (log in) דרך כפתור כניסה. לאחר ההרשמה הראשונית היכנסו לטופס צור קשר, וספרו לנו באיזה בית ספר אתם מלמדים ובאילו כיתות.
  • איך להוריד תכנים?
    אחרי שנבדוק שבית הספר אכן מלמד בעזרת חשבון 10 ,תוכלו לראות את המבחנים תחת חדר מורים ← חשבון 10 - הורדות. בחרו את הכיתה המבוקשת. בחרו את סוג ההורדה: מבחנים, דפי העשרה...
  • איך לבקש הרשאה לספרים דיגיטליים?
    כדי לקבל הרשאה לצפייה בספר דיגיטלי יש למלא את הטופס הרשאה לספרים דיגיטליים תחת חשבון 10 או עשר בריבוע.

בכל שאלה או בקשה אפשר לפנות לחברת דוד רכגולד בטלפון: 03-5597060.

bottom of page