top of page

הורדות

סינון לפי: 

כיתה
סוג הורדה
חלק מהתכנים לא זמינים למשתמשים לא רשומים. 
בקשת הרשאה
חלק מהתכנים בדף זה זמינים למשתמשים בתוכנית לימוד זו בלבד.

אחוזים הבנה-חידון מתמטיקה

אחוזים פתרון בעיות כיתה

איזה אחוז מהווה החלק הצבוע חזרה

מבדק אחוזים

מבדק חילוק שברים

מבדק כפל שברים עשרוניים

מבדק ממוצע 1

מבדק ממוצע 2

מבדק סוף שנה

מבחן גופים תשפא

מבחן מחצית

מבחן עשרוני

מבחן פרק א

מבחן פרק ב

מבחן פרק ג

מבחן פרק ד

מבחן פרק ה

מבחן פרק ו

מבחן פרק ז

מבחן פרק ח

/ 3

bottom of page