top of page
חשבון 10 לכיתה א אביזרים (אמצעי המחשה)
  • חשבון 10 לכיתה א אביזרים (אמצעי המחשה)
  • חשבון 10 ספרי לימוד לבית ספר יסודי
מק"ט: 199-10001

חשבון 10 אביזרים לכיתה א

חשבון 10-גישה חדשנית סביבתית ללימודי המתמטיקה בבית הספר היסודי. 
חשבון 10-ספרי לימוד מאושרים בחשבון לכיתות א ב ג ד ה ו.

ספרי לימוד ידידותיים לתלמידים, עשירים ומגוונים בדוגמאות מעולם התלמידים, מאתגרים מבחינה אינטלקטואלית, בעלי מבנה לימודי ספירלי לתרגול, לרענון ולשמירת הידע.
חשבון 10-הקניית כל מושג חדש מומחשת בצורה ויזואלית, מקצועית בעזרת קטעי הקנייה מפורטים המותאמים לתלמידים ברמות למידה שונות. 

 

חשבון 10 לכיתה א חלק א

חשבון 10 לכיתה א חלק ב

חשבון 10 לכיתה א חלק ג

קיץ 10 למסיימי כיתה א

חשבון 10 לכיתה א דפי העשרה

 

לקנייה

  • מספר אישור 2231

מוצרים דומים