top of page
עשר בריבוע לכיתה ז חלק ב ספר לימוד
 • עשר בריבוע לכיתה ז חלק ב ספר לימוד
 • עשר בריבוע ספרי לימוד לחטיבת ביניים
 • עשר בריבוע לכיתה ז חלק א דף לדוגמה
מק"ט: 199-608

עשר בריבוע מתמטיקה לחטיבת הביניים כיתה ז חלק ב

למה עשר בריבוע?

מורים,

 • יותר מ-2,200 משימות מגוונות
 • מותאם לרמות שונות של תלמידים.
 • דרכים מגוונות להוראה.
 • עבודת המורה נוחה יותר.
 • מוצגות דרכים מגוונות להערכה.

תלמידים,

 • הסברים רבים.
 • משימות מדורגות.
 • תשובות למשימות.
 • היסטוריה מעניינת של המתמטיקה.
 • משימות מאתגרות.

חלק ב:

 1. משוואות ושאלות מילוליות
 2. זוויות
 3. מספרים מכוונים,פעולות ומשוואות:חיבור וחיסור
 4. כפל וחילוק במספרים מכוונים

 

10 בריבוע לכיתה ז חלק א

10 בריבוע לכיתה ז חלק ג

10 בריבוע נספח לכיתה ז חלק א

10 בריבוע נספח לכיתה ז חלק ג

10 בריבוע לכיתה ז חוברת העשרה

עשר בריבוע מוכנות לחטיבה

 

לקנייה

 • אישור מספר 3209

מוצרים דומים