top of page
קיץ 10 חוברת תרגול והעשרה למסיימי כיתה ג
  • קיץ 10 חוברת תרגול והעשרה למסיימי כיתה ג
מק"ט: 199-494

קיץ 10-חוברת קיץ בחשבון למסיימי כיתה ג

קיץ 10 עם חשבון 10-חוברות תרגול לקיץ בחשבון לכיתות א ב ג.
בחוברת תרגילי אתגר ותרגילים לחזרה על החומר בחשבון שנלמד במהלך שנת הלימודים בשיטה של חשבון 10,אך גם ילדים שלא למדו בשיטה זו ייהנו לתרגל ממנה,הם ילמדו להתמודד עם תרגילים המעוררים חשיבה מתמטית מנקודות ראות שלא נחשפו להן עד עתה.

חשבון 10 היא שיטה להוראת חשבון בבית הספר היסודי בכיתות א-ו,היא משלבת הוראה באמצעות ספרי לימוד ואמצעי הוראה מגוונים.הספרים של חשבון 10 מותאמים לתכנית הלימודים החדשה ומאושרים על ידי משרד החינוך.

 

חשבון 10 לכיתה ג חלק א

חשבון 10 לכיתה ג חלק ב

חשבון 10 לכיתה ג חלק ג

חשבון 10 לכיתה ג אביזרים (אמצעי המחשה)

חשבון 10 לכיתה ג חוברת העשרה

חשבון 10 לכיתה ג חוברת תרגול

 

לקנייה

    מוצרים דומים