top of page
עשר בריבוע לכיתה ח ספר לימוד
 • עשר בריבוע לכיתה ח ספר לימוד
 • עשר בריבוע ספרי לימוד לחטיבת ביניים
מק"ט: 199-614

עשר בריבוע מתמטיקה לחטיבת הביניים כיתה ח חלק א

למה עשר בריבוע?

מורים,

 • יותר מ-2,200 משימות מגוונות
 • מותאם לרמות שונות של תלמידים.
 • דרכים מגוונות להוראה.
 • עבודת המורה נוחה יותר.
 • מוצגות דרכים מגוונות להערכה.

תלמידים,

 • הסברים רבים.
 • משימות מדורגות.
 • תשובות למשימות.
 • היסטוריה מעניינת של המתמטיקה.
 • משימות מאתגרות.

חלק א:

 1. יחס ופרופורציה
 2. חפיפת משולשים
 3. הפונקציה הקווית
 4. יחס ופרופורציה(המשך)
 5. משולש שווה שוקיים
 6. אחוזים
 7. סטטיסטיקה
 8. משוואות ממעלה ראשונה

 

10 בריבוע לכיתה ח חלק ב

העשרה בריבוע לכיתה ח חוברת העשרה

 

לקנייה

 • מספר אישור 3260

מוצרים דומים