top of page
עשר בריבוע לכיתה ז חלק ג ספר לימוד
 • עשר בריבוע לכיתה ז חלק ג ספר לימוד
 • עשר בריבוע ספרי לימוד לחטיבת ביניים
 • עשר בריבוע לכיתה ז חלק ג דף לדוגמה
מק"ט: 199-609

עשר בריבוע מתמטיקה לחטיבת הביניים כיתה ז חלק ג

למה עשר בריבוע?

מורים,

 • יותר מ-2,200 משימות מגוונות
 • מותאם לרמות שונות של תלמידים.
 • דרכים מגוונות להוראה.
 • עבודת המורה נוחה יותר.
 • מוצגות דרכים מגוונות להערכה.

תלמידים,

 • הסברים רבים.
 • משימות מדורגות.
 • תשובות למשימות.
 • היסטוריה מעניינת של המתמטיקה.
 • משימות מאתגרות.

חלק ג:

 1. שטחים
 2. פונקציות
 3. משוואות ושאלות מילוליות
 4. משולשים

 

עשר בריבוע מוכנות לחטיבה

10 בריבוע לכיתה ז חלק א

10 בריבוע לכיתה ז חלק ב

10 בריבוע נספח לכיתה ז חלק א

10 בריבוע נספח לכיתה ז חלק ג

10 בריבוע לכיתה ז חוברת העשרה

 

לקנייה

 • אישור מספר 3209

מוצרים דומים