top of page
עשר בריבוע לכיתה ח חלק ב ספר לימוד
 • עשר בריבוע לכיתה ח חלק ב ספר לימוד
 • מידע על עשר בריבוע לכיתה ח חלק ב
 • עשר בריבוע ספרי לימוד לחטיבת ביניים
מק"ט: 199-615

עשר בריבוע מתמטיקה לחטיבת הביניים כיתה ח חלק ב

למה עשר בריבוע?

מורים,

 • יותר מ-2,200 משימות מגוונות
 • מותאם לרמות שונות של תלמידים.
 • דרכים מגוונות להוראה.
 • עבודת המורה נוחה יותר.
 • מוצגות דרכים מגוונות להערכה.

תלמידים,

 • הסברים רבים.
 • משימות מדורגות.
 • תשובות למשימות.
 • היסטוריה מעניינת של המתמטיקה.
 • משימות מאתגרות.

חלק ב:

 1. דמיון משולשים
 2. אי שיוויונות
 3. הסתברות
 4. פונקציות (המשך)
 5. משפט פיתגורס
 6. מערכות משוואות עם שני נעלמים
 7. טכניקות אלגבריות
 8. גאומטריה במרחב

 

10 בריבוע לכיתה ח חלק א

העשרה בריבוע לכיתה ח חוברת העשרה

 

לקנייה

 • אישור מספר 3260

מוצרים דומים