top of page
עשר בריבוע לכיתה ז חלק א ספר לימוד
 • עשר בריבוע לכיתה ז חלק א ספר לימוד
 • עשר בריבוע ספרי לימוד לחטיבת ביניים
 • עשר בריבוע לכיתה ז חלק א דף לדוגמה
מק"ט: 199-605

עשר בריבוע מתמטיקה לחטיבת הביניים כיתה ז חלק א

למה עשר בריבוע?

מורים,

 • יותר מ-2,200 משימות מגוונות
 • מותאם לרמות שונות של תלמידים.
 • דרכים מגוונות להוראה.
 • עבודת המורה נוחה יותר.
 • מוצגות דרכים מגוונות להערכה.

תלמידים,

 • הסברים רבים.
 • משימות מדורגות.
 • תשובות למשימות.
 • היסטוריה מעניינת של המתמטיקה.
 • משימות מאתגרות.

חלק א:

 1. משתנה וביטוי אלגברי
 2. חוקי פעולות חשבון
 3. מלבן ותיבה
 4. ביטויים אלגברים ושוויונות

 

10 בריבוע לכיתה ז חלק ב

10 בריבוע לכיתה ז חלק ג

10 בריבוע נספח לכיתה ז חלק א

10 בריבוע נספח לכיתה ז חלק ג

10 בריבוע לכיתה ז חוברת העשרה

עשר בריבוע מוכנות לחטיבה

 

לקנייה

 • אישור מספר 3209

מוצרים דומים