top of page
עשר בריבוע חוברת הכנה לחטיבה במתמטיקה
  • עשר בריבוע חוברת הכנה לחטיבה במתמטיקה
מק"ט: 199-585

עשר בריבוע מוכנות במתמטיקה לחטיבה

החוברת מוכנות לחטיבה מיועדת לבוגרי כיתה ו ולתלמידי כיתה ז הרואים במתמטיקה בסיס להצלחה בהמשך דרכם.החוברת נכתבה בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים. החוברת מחולקת לשמונה פרקים המהווים אבני יסוד לקראת לימוד האלגברה והגיאומטריה בחטיבת הביניים:םרק א:המספרים הטבעיים,פרק ב:השבר הפשוט,פרק ג:מספרים עשרוניים,פרק ד:אחוזים,פרק ה:יחס וקנה מידה,פרק ו:גאומטריה ומדידות,פרק ז:חקר נתונים וניתוח סיכויים,פרק ח:משימות ופעילויות אינטגרטיביות. כל פרק מכיל מספר תתי נושאים.כל תת נושא בנוי מקטע שיעור,תרגול בסיסי המהווה יישום של השיעור,תרגילים אינטגרטיביים ושאלות מילוליות.קטעי השיעורים כוללים מושגים והגדרות מתמטיות,דוגמאות של תרגילין ושאלות מילוליות.החוברת שבידכם נועדה לחזק ולשמר את הידע המתמטי והיא משמשת כלי עזר רב בידי המורה,ההורה והתלמיד כהכנה לקראת החטיבה.בהכנת החוברת הושקעה מחשבה רבה תוך שימת דגש למיומנויות המתמטיות ולידע המתמטי הנדרש מבוגר כיתה ו.החוברת מקיפה את הנושאים העיקריים והתכנים המתמטיים הנלמדים בבית הספר היסודי,כך שהתלמיד העובד איתה ברצינות,יגיע מוכן לשיעורי מתמטיקה בכיתה ז.החוברת תוכננה ונכתבה בידי צוות מורות ומדריכות מיומן,העובד הן בבתי הספר היסודיים והן בחטיבות הביניים.

 

10 בריבוע לכיתה ז חלק א

10 בריבוע לכיתה ז חלק ב

10 בריבוע לכיתה ז חלק ג

 

לקנייה