top of page
העשרה בריבוע לכיתה ז-חוברת העשרה
 • העשרה בריבוע לכיתה ז-חוברת העשרה
 • מידע על העשרה בריבוע לכיתה ז-חוברת העשרה
 • העשרה בריבוע לכיתה ז-חוברת העשרה תוכן ענינים
 • עשר בריבוע ספרי לימוד במתמטיקה לחטיבת ביניים
מק"ט: 199-595

העשרה בריבוע לכיתה ז-חוברת מצויינות

מצוינות במתמטיקה לכיתה ז

 • לפתח סקרנות מתמטית.
 • להפעיל את החשיבה המתמטית.
 • להגיע לקצה גבול היכולת ולעבור אותו.
 • לחוש את ה"כיף "שבחיפוש ה"לא-ידוע".
 • לגלות אסטרטגיות חדשות לפתרון בעיות.
 • לגלות תרבויות מתמטיות אחרות.
 • להיות שותפים לגילויים של מתמטיקאים לאורך ההיסטוריה.

 

חוברת העשרה נוספת בסדרה:

10 בריבוע לכיתה ז חוברת העשרה

 

לקנייה

  מוצרים דומים