top of page
העשרה בריבוע לכיתה ח-חוברת מצויינות
 • העשרה בריבוע לכיתה ח-חוברת מצויינות
 • מידע העשרה בריבוע לכיתה ח-חוברת מצויינות
 • העשרה בריבוע לכיתה ח-חוברת מצויינות תוכן ענינים
 • עשר בריבוע ספרי לימוד במתמטיקה לחטיבת ביניים
מק"ט: 199-596

העשרה בריבוע העשרה לכיתה ח-חוברת מצויינות

מצוינות במתמטיקה לכיתה ח

 • לפתח סקרנות מתמטית.
 • להפעיל את החשיבה המתמטית.
 • להגיע לקצה גבול היכולת ולעבור אותו.
 • לחוש את ה"כיף "שבחיפוש ה"לא-ידוע".
 • לגלות אסטרטגיות חדשות לפתרון בעיות.
 • לגלות תרבויות מתמטיות אחרות.
 • להיות שותפים לגילויים של מתמטיקאים לאורך ההיסטוריה.

 

חוברת מצויינות נוספת בסדרה:

העשרה בריבוע לכיתה ז חוברת העשרה

 

לקנייה