top of page
עשר בריבוע לכיתה ז נספח (המחשה)
 • עשר בריבוע לכיתה ז נספח (המחשה)
 • עשר בריבוע לכיתה ז חלק א דף לדוגמה
 • עשר בריבוע ספרי לימוד לחטיבת ביניים
מק"ט: 199-607

עשר בריבוע נספח לכיתה ז חלק א

אין לכתוב בספר, ואין לגזור עמודים מהספר, לכן ההוראה ברמה הקדם-דדוקטיבית מחייבת את התלמידים להשתמש בנספח.

 

למה עשר בריבוע?

מורים,

 • יותר מ-2,200 משימות מגוונות
 • מותאם לרמות שונות של תלמידים.
 • דרכים מגוונות להוראה.
 • עבודת המורה נוחה יותר.
 • מוצגות דרכים מגוונות להערכה.

תלמידים,

 • הסברים רבים.
 • משימות מדורגות.
 • תשובות למשימות.
 • היסטוריה מעניינת של המתמטיקה.
 • משימות מאתגרות.

חלק א:

 1. משתנה וביטוי אלגברי
 2. חוקי פעולות חשבון
 3. מלבן ותיבה
 4. ביטויים אלגברים ושוויונות

 

10 בריבוע לכיתה ז חלק א

 

לקנייה

 • אישור משרד החינוך 3209