top of page
חשבון 10 לכיתה ו מדריך למורה
  • חשבון 10 לכיתה ו מדריך למורה
  • חשבון 10 לכיתה ו מדריך למורה
מק"ט: 199-515

חשבון 10 לכיתה ו מדריך למורה

אחד הדברים שמייחדים את חשבון 10 הוא המדריכים למורה.

מדריך למורה מפורט ומסודר.

הוראה נכונה מתקיימת בין השאר בזכות מדריך למורה מסודר המאפשר תכנון מוקדם לשיעור ומערך שיעור מסודר. חשבון 10  מדריך למורה נותן בדיוק את הדברים האלה.

מבנה המדריך למורה קבוע(בדיוק כמו הספרים לתלמידים בחשבון עשר): רקע,מושגים,מטרות ואביזרים,הטמעה וגילוי.

במדריך למורה עושר של פעילויות הטמעה וגילוי. בפעילויות ההטמעה המורה יכול לבדוק האם התלמידים מוכנים ומזהה קשיים לפני שמתחילים נושא חדש.בחשבון עשר המדריך למורה מפורט כדי שגם מורים חדשים לחשבון יוכלו להשתמש בו

    מוצרים דומים