top of page
חשבון 10 לכיתה ד חלק ג ספר לימוד
  • חשבון 10 לכיתה ד חלק ג ספר לימוד
  • חשבון 10 ספרי לימוד לבית ספר יסודי
מק"ט: 199-556

חשבון 10 לכיתה ד חלק ג

חשבון 10-גישה חדשנית סביבתית ללימודי המתמטיקה בבית הספר היסודי. 
חשבון 10-ספרי לימוד מאושרים בחשבון לכיתות א ב ג ד ה ו.

ספרי לימוד ידידותיים לתלמידים, עשירים ומגוונים בדוגמאות מעולם התלמידים, מאתגרים מבחינה אינטלקטואלית, בעלי מבנה לימודי ספירלי לתרגול, לרענון ולשמירת הידע.
חשבון 10-הקניית כל מושג חדש מומחשת בצורה ויזואלית, מקצועית בעזרת קטעי הקנייה מפורטים המותאמים לתלמידים ברמות למידה שונות. 
חשבון 10 לכיתה ד חלק ג-מהדורה זו מאושרת ע"י משרד החינוך לכיתות א'-ו'. מעודכנת לפי תכנית הלימודים החדשה. מתוקנת ומורחבת על-פי הערות המורים בשנים האחרונות.
*מאושר ע"י משרד החינוך.

 

חשבון 10 לכיתה ד חלק א

חשבון 10 לכיתה ד חלק ב

חשבון 10 לכיתה ד אביזרים (אמצעי המחשה)

חשבון 10 לכיתה ד אנו שולטים בחומר

חשבון 10 לכיתה ד חוברת תרגול

 

לקנייה

  • מספר אישור 2151

מוצרים דומים