top of page
חשבון 10 לכיתה ו חלק ב ספר לימוד
  • חשבון 10 לכיתה ו חלק ב ספר לימוד
  • חשבון 10 ספרי לימוד לבית ספר יסודי
מק"ט: 199-598

חשבון 10 לכיתה ו חלק ב

חשבון 10-גישה חדשנית סביבתית ללימודי המתמטיקה בבית הספר היסודי. 
חשבון 10-ספרי לימוד מאושרים בחשבון לכיתות א ב ג ד ה ו.

ספרי לימוד ידידותיים לתלמידים, עשירים ומגוונים בדוגמאות מעולם התלמידים, מאתגרים מבחינה אינטלקטואלית, בעלי מבנה לימודי ספירלי לתרגול, לרענון ולשמירת הידע.
חשבון 10-הקניית כל מושג חדש מומחשת בצורה ויזואלית, מקצועית בעזרת קטעי הקנייה מפורטים המותאמים לתלמידים ברמות למידה שונות. 
חשבון 10 לכיתה ו חלק ב-מהדורה זו מאושרת ע"י משרד החינוך לכיתות א'-ו'. מעודכנת לפי תכנית הלימודים החדשה. מתוקנת ומורחבת על-פי הערות המורים בשנים האחרונות.
*מאושר ע"י משרד החינוך.

 

חשבון 10 לכיתה ו חלק א

חשבון 10 לכיתה ו אביזרים (אמצעי המחשה)

עשר בריבוע מוכנות לחטיבה

 

לקנייה

  • מספר אישור 2424

מוצרים דומים