top of page
חשבון 10 לכיתה ה אביזרים (אמצעי המחשה)
  • חשבון 10 לכיתה ה אביזרים (אמצעי המחשה)
  • חשבון 10 ספרי לימוד לבית ספר יסודי
מק"ט: 199-10117

חשבון 10 אביזרים לכיתה ה

חשבון 10-גישה חדשנית סביבתית ללימודי המתמטיקה בבית הספר היסודי. 
חשבון 10-ספרי לימוד מאושרים בחשבון לכיתות א ב ג ד ה ו.

ספרי לימוד ידידותיים לתלמידים, עשירים ומגוונים בדוגמאות מעולם התלמידים, מאתגרים מבחינה אינטלקטואלית, בעלי מבנה לימודי ספירלי לתרגול, לרענון ולשמירת הידע.
חשבון 10-הקניית כל מושג חדש מומחשת בצורה ויזואלית, מקצועית בעזרת קטעי הקנייה מפורטים המותאמים לתלמידים ברמות למידה שונות. 

 

חשבון 10 לכיתה ה חלק א

חשבון 10 לכיתה ה חלק ב

יש מצב למיצב 10

 

לקנייה

  • מספר אישור 2423

מוצרים דומים