top of page
יש מצב למיצב 10 תרגול והעשרה לכיתה ה
  • יש מצב למיצב 10 תרגול והעשרה לכיתה ה
  • חשבון 10 ספרי לימוד לבית ספר יסודי
מק"ט: 199-638

יש מצב למיצב 10-תרגול והעשרה במתמטיקה לכיתה ה

החוברת יש מצב למיצ"ב 10 מכינה את תלמידי כיתה ה למבחן המיצ"ב במתמטיקה.
החוברת כוללת את כל הנושאים בחשבון ובגאומטריה הנדרשים לפי מפרט מבחני המיצב.

  • מספרים טבעיים,שברים ומספרים עשרוניים
  • שאלות מילוליות
  • חקר נתונים וניתוח סיכויים
  • פעילויות חקר
  • זוויות,משולשים מרובעים
  • אורך,היקף,שטח,נפח
  • מדידות

סוגי השאלות מגוונים:שאלות רב-ברירה,שאלות פתוחות,שאלות הדורשות נימוק והסבר או תיאור דרך הפיתרון,שאלות הדורשות חשיבה.
החוברת מתאימה לצורכי התלמידים והמורים כאחד,והתרגול בה מגדיל את סיכויי ההצלחה.

 

חשבון 10 לכיתה ה חלק א

חשבון 10 לכיתה ה חלק ב

חשבון 10 לכיתה ה אביזרים(אמצעי המחשה)

 

לקנייה

  • דפים לדוגמה

מוצרים דומים